دستگاه Octo Line

در این دستگاه با استفاده از امواج اولتراسوند با طول موج مشخص می توان با ایجاد حرارت و تحریک فیبروبلاست ها باعث افزایش کلاژن سازی و در نهایت بهبود کیفیت پوست شد.

تیغه Jet peelانتقال دارو و ویتامین به داخل پوست با فشار بالای آب و هوا

تیغه Sono: لرزش شدید تیغه با امواج صوتی بدون استفاده از مواد شیمیایی باعث لایه برداری طبقه شاخی به صورت موثر می شود. در عین حال با ایجاد اثر حرارتی و تحریک فیبروبلاست ها الاستیسیته پوست افزایش می یابد. 

Spray: با روش اسپری می توان تونیک ها و ویتامین های مختلف را بر روی سر با فشار بالا اسپری نمود که این روش باعث جذب بهتر و موثرتر تونیک در کف سر می شود .

یونوفورزیس: با یونیزه کردن برخی داروهای پوستی، به وسیله جریان الکتریکی می توان باعث جذب سریع تر، کامل تر و موثرتر داروها به داخل پوست شد. این روش در درمان آکنه ، لک های پوستی، هیدراته کردن و افزایش الاستیسیته پوست بسیار موثر است.