لیزر کم توان

لیزر کم توان

لیزر کم توان : تا این اواخر از لیزرهای کم توان در آمریکای شمالی استفاده کمی شده است ولی امروزه آگاهی و پذیرش این نوع لیزر در میان پزشکان رو به افزایش است.

پزشکان در همه جای دنیا متوجه مزایای استفاده از لیزرهای کم توان شده اند و امروزه بیماران آمریکایی علاقه زیادی به استفاده از این روش جایگزین نشان داده اند.
لیزر کم توان استفاده شده در Hair Max Laser Comb غیر تهاجمی است و عارضه شناخته شده ای ندارد. امروزه لیزر کم توان و نور درمانی جزئ لیزرهای کم توان طبقه بندی میشوند. انرژی لیزر مورد استفاده در Laser Comb در محدوده پذیرفته شده لیزرهای کم توان است.

لیزر استفاده شده در Hair Max Laser Comb یک Laser Diode در محدوده نورقابل مشاهده قرمز رنگ است.
انرژی لیزر از نور طبیعی به جهات مختلفی متفاوت است
لیزر مونوکروماتیک است به این معنا که یک طول موج یا رنگ واحد دارد در صورتیکه نور لامپ طیف وسیعی از نور و طول موج انرژی را تولید میکند. انرژی لیزر موازی شده است،به این معنا که انرژی نور پراکندگی کمی در عبور از فواصل طولانی پیدا میکند ولی نور لامپ سریعا درخشندگی خود را با دورشدن از منبع از دست میدهد. انرژی لیزر هماهنگ میباشد،یعنی تمام انرژی از امواج انرژی ایجاد شده است ولی در نور لامپ این اشعه ها همزمان یا هماهنگ نیستند.
امواج ایجاد شده با نور لیزر همزمان یا فازیک از یکدیگر هستند.این خصوصیات سبب اثرات منحصر به فرد لیزر در برابر نور عادی میشود.
لیزر کم توان در تمام جهان استفاده میشود و انرژی تولیدی در Hair Max Laser Comb باعث هیچگونه عارضه ای نشده است.

 موارد استفاده ازلیزرکم توان در پوست و زیبایی از آنجایی که نور لیزر سبب بهتر شدن متابولیسم سلولی می شود و روی جریان خون پوست ناحیه تحت درمان، تاثیر گذار است لذا در درمان ریزش مو های آندروژنتیک سر ( ریزش های نوع ارثی ) ونیز در درمان طاسی های منطقه ای ناشی از بیماری های خود ایمنی به علت اثرات لیزر درتنظیم سیستم ایمنی می تواند اثرات مفیدی داشته باشد.

 لیزرکم توان درتسریع رویش موها پس ازعمل جراحی کاشت مومی تواند مفید و موثر باشد. با استفاده ازاین لیزرزخم های پوستی سریع تر ترمیم شده و اسکارهای ناشی از بریدگی ها و جراحی ها بهتر التیام می یابند.  در درمان و کاهش درد های ناشی از بیماری زونا نیز می تواند کمک کننده باشد.