پروتز چانه

جراحی پروتز چانه

برجسته سازی چانه صورت ویژگی‌های خاصی‌ دارد که زیبایی‌ آن براساس همین ویژگی‌ها تعریف می‌شود.

ویژگی‌های صورت عبارتند از خطوط، زاویه ها، ابعاد و نسبت بین آنها. وقتی‌ به صورتی می‌نگرید بطور ناخودآگاه آن را با درک ذهنی‌ خود از زیبایی‌ مقایسه می‌کنید.

معیارهایی که نشانه زیباییست در فرهنگ های مختلف متفاوت است ولی‌ با توجه به وجود و کاربری وسایل شگفت انگیز ارتباط جمعی‌ همچون اینترنت و ماهواره و ارتباط بیشتر مردم مناطق مختلف دنیا، این تفاوت‌ها کمرنگ‌ تر شده است. به عبارت دیگر تصور مردم در نقاط مختلف دنیا بیشتر به هم شبیه شده است. به همین دلیل مشاهده می‌کنید که تعداد قابل توجهی‌ از مردم شرق آسیا دوست دارند تغییراتی در چهره خود و به‌ خصوص دربینی و یا چشمشان بوجود آورند.در فرهنگ غالب امروزی، زیبایی‌ صورت با این ویژگی‌ها توصیف می‌شود: چانه محکم و زاویه دار، گونه‌های برجسته و بالا، بینی‌ با پشت صاف و بالاخره لبهای پر و برجسته