دستگاه RF

دستگاه RF

 دستگاه RF جراحی ساخت شرکت ERBE آلمان : این دستگاه یک وسیله الکتروسرجری است که از جریان High Frequency جهت تخریب بافت هدف و Coagulation آنها استفاده می کند. امواج رادیویی بعد از عبور از بافت با ایجاد حرارت، منجر به تخریب بافت می شود.  با توجه به تنوع هندپیس ها امکان درمان انواع ضایعات پوستی با کمترین میزان خونریزی و عارضه وجود دارد

کاربردهای بالینی:

• برداشتن خال، زگیل، میخچه، فیبروما، میلیوم و انواع ضایعات پوستی

• درمان ضایعات عروقی مانند تلانژکتازی

• از بین بردن موهای زائد