دستگاه A - One Face Analyzer

دستگاه A – One Face Analyzer

 پوست یک سد محافظتی بین محیط جهان اطراف با  اعضای درونی و رگهای خونی تشکیل می‌دهد.پیشگیری بهتر از درمان است. با این دستگاه عوارض و بیماری های پوست خود را زودتر بدانید و جلوگیری نمایید. این دستگاه منافذ، چروک ها و لک های موجود در صورت را اسکن نموده و نتایج جز به جز و تجویز مناسب و برنامه های درمانی هدفمند را فراهم می نماید.

بهبودهای موثر بعد از درمان را نشان داده و نتایج موثر آنرا به مرور زمان مشخص می کند. تراکم خال ها، حساسیت، میزان رطوبت، چروک و رنگ پوست را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد. این دستگاه قابلیت تشخیص و تحلیل مشکلات پوستی را جهت انتخاب روش درمانی مناسب و پیگیری درمان را دارد.

پس از جلسه اول به فواصل مشخص عکس های بعدی از بیمار گرفته شده و با مقایسه عکس های قبلی وضعیت پیشرفت درمان ارزیابی می شود. همچنین می توان کیفیت و اثربخشی روش های درمانی مختلف از جمله درمان دارویی، میکرودرم ابریژن رادیو فرکانسی و لیزر را بررسی نمود. در تمام مراحل امکان ثبت پرونده، پرینت نمودارها و ایجاد لیست داروهای پوستی وجود دارد.